Loading...

SASHIMI

Ebiko
Kani
Saba
Salmon
Salt and Pepper Crusted Salmon Tataki
Salt and Pepper Crusted Tuna Tataki
Spicy Salmon with Wasabi, Mayo
and Fried Lumpia Wrapper
Spicy Tuna with Fried Lumpia Wrapper
Tamago
Tamago Aonori
Tuna


 

SUSHI

Asparagus
Ebi
Ebi Aburi Sushi
Kani
Mango
Saba
Salmon
Salmon Aburi Sushi
Tako
Tamago
Tuna
Tuna Aburi Sushi


 

MAKIMONO

Alaska Beauty Roll
Alligator Roll
California Maki
Calmaki with Ebiko Mayo
Deep Sea Roll
Ebi Mozzarella Aburi Roll
Futo Maki
Golden Roll
Green Forest Roll
Ishekari Roll
Kani Bou Maki
Lipstick Trace Roll
Lost Rainbow
Maguro Bou Aburi Maki
Miss Saigon Roll
Nagoya Roll
Pretty in Pink Roll
Saba Bou Aburi Maki
Salmon Bou Maki
Salmon Bou Aburi Maki
Salmon Ebi Aburi Roll
Salmon Skin Aburi Roll
Shake Abura Roll
Shake Maki
Sanshoku Maki
Scorpion Roll
Tamago Bou Maki
Tekka Maki
Tempura Roll
Thunder Roll
Tropical Roll
Tuna Bou Maki

 

TEMAKI

California Temaki
Ebi Sarada Temaki
Ebiko Temaki
Kani Sarada Temaki
Maguro Temaki
Shake Temaki

 

OTHERS

Saisaki Salad
Gari
Kaisen Sarada
Kimchi
Konago
Moyashi
Sunomono

 

TEMPURA

Ebi
Kakeage
Kani
Kisu
Sakana Yasai
Vegetables
Uzura Kushi

KATSU

Chicken Katsu
Corn Ball
Kani Minoage
Menchi Katsu
Rosu Katsu (Loin)
Sakana Yasai Katsu
Tori Creamy Katsu

 

FURAI

Salmon Korooke

TEPPANYAKI 

Chicken Teppan
Fried Seafood in Takumi
Genghis Khan
Kisu Butteryaki
Niku Usu Yasai Maki
Tofu Steak
Yaki Soba
Yasai Itame

YAKIMONO

Corn
Kani Bacon
Niku Aspara Yaki
Teba Kaisenyori Zume
Teba Kushi
Tori Chiisu
Torimotsu
Uzura
Yakitori

 

NIMONO

Aradaki
Gyoza
Katsune
Nagisa
Niku Kakuni
Seafood with Creamy Egg Sauce
Tori Kuwayaki


 

NABEMONO 

Kaisen Karai Nabe
Sukiyaki
Zaru Chasoba

RICE

Gohan
Mixed Fried Rice

 

MUSHIMONO

Chawan Mushi


 

SOUP

Miso